DOI: https://doi.org/10.20535/1810-0546.2014.1.26533

Application of Modified Hooke–Jeeves Method for Multi-Objective Optimization

Слава Вікторівна Брановицька, Сергій Григорович Бондаренко, Анатолій Григорович Данилкович, Ольга Вікторівна Сангінова, Василь Олексійович Червінський

Abstract


The task of multi-objective constrained optimization of chrome tanning of semi-finished leather applying the Hooke–Jeeves method is solved. The optimality criterion is formulated in the form of a generalized additive objective function. Local criteria for the objective function are normalized and nondimensionalized. The weighting parameters are obtained on the basis of professional assessments. The algorithm of the modified Hooke–Jeeves method is the  basis for the software module, which is implemented using object-oriented programming language Visual Basic for Application. The possibility to work with explicit and implicit constraints in the software module is provided. The developed software module is used to find the optimal values of the generalized objective function. For a low-waste technology of chrome tanning of semi-finished leather with dry chrome tanning agent its mathematical description is obtained and its constraints on the technological parameters of the process are determined. The optimization problem of the dry chrome tanning of semi-finished leather process is solved and the optimal values of the parameters of the tanning process are determined.

Keywords


Optimum task; Objective function; Algorithm; Semi-finished leather; Tanning

References


Использование метода Бокса в задачах многокритериальной оптимизации / А.Г. Данилкович, С.В. Брановицкая, С.Г. Бондаренко, О.В. Сангинова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3-4. – С. 4–8.

Островский Г.М., Бережинский Т.А. Оптимизация химико-технологических процессов. Теория и практика. – М.: Химия, 1984. – 240 с.

Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс / Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1988. – 129 с.

Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів: Монографія / А.Г. Данилкович, І.М. Грищенко, В.І. Ліщук та ін.; за ред. А.Г. Данилковича. – К.: Фенікс, 2012. – 344 с.

Екологічно орієнтовані технології виробництва шкіряних та хутрових матеріалів для створення конкурентоспроможних товарів. У 2 ч.: Монографія / А.Г. Данил­кович, В.І. Ліщук, В.П. Плаван та ін.; за ред. А.Г. Данилковича. – К.: Фенікс, 2011. – Ч. І. – 437 с.

Данилкович А. Г. Особливості взаємодії гідроксосульфатохромових комплексів з колагеном // Вісник КДУТД. – 2001. – № 1. – С. 151–153.

Данилкович А.Г., Омельченко Н.В., Шахновский А.М. Оптимизация композиции для гидрофобизации эластичных материалов // Вісник ХНУ. – 2012. – № 1. – С. 74–78.

Ліщук В.І., Войцеховська Т.Г., Данилкович А.Г. Використання багатокритеріальної оптимізації для пошуку компромісної області процесу зоління // Легка промисловість. – 2007. – № 1. – С. 37–39.

Данилкович А.Г., Браїлко А.С., Омельченко Н.В. Підвищення якості вторинного покриття шляхом оптимізації покривної композиції // Вісник ХНУ. – 2010. – № 3. – С. 129–134.

Данилкович А.Г. Основы научных исследований в высшем учебном заведении [на укр. языке]. – К.: КНУТД, 2010. – 294 с.

Данилкович А.Г., Петрань А.Г. Розробка технології сухого дублення недвоєної голини та її багатокрите­рі­альна оптимізація // Вісник Держ. акад. легкої пром-ті України. –1999. – № 2. – С. 170–173.

Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. – М.: Мир, 1975. – 534 с.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2017 NTUU KPI