Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Міжнародний науково-технічний журнал заснований у 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18963-775 ПР від 25 квітня 2012 року.

ISSN 1810-0546

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування;  матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми біології та біотехнології; проблеми енергозбереження; проблеми хімії та хімічної технології; теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Згідно з наказами МОН України: від 13.07.2015 р. № 747, від 07.10.2015 р.№ 1021 і від 09.03.2016 р. №241 журнал є фаховим з фізико-математичних, технічних, хімічних і біологічних наук.

Журнал включено до таких наукометричних баз: WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ та EBSCO.

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік (№ 1, 2, 5, 6 – технічні науки, № 3 – хімічні і біологічні науки і технології, № 4 – фізико-математичні науки).
Мова видання: українською, російською, англійською (змішаними мовами).

Засновник:  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус І, кімн 171-3 і 193-Б.
E-mail:  n.visti@kpi.ua та n-visti@kpi.ua


№ 2 (2016)

Зміст

Статті

Аналіз продуктивності завадозахищених систем передавання дискретної інформації PDF
Леонід Олександрович Уривський, Аліна Валентинівна Мошинська, Світлана Миколаївна Вергун 7-13
Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціювання повітря з використанням камери змішування в закритому басейні у спекотний період року PDF
Михайло Костянтинович Безродний, Дмитро Сергійович Кутра, Ігор Володимирович Сергієнко 14-22
Методика побудови скорингових карт із використанням платформи SAS PDF
Сабіна Антонівна Бакун, Петро Іванович Бідюк 23-32
Моделювання структури поверхні банкнотного паперу на основі теорії фракталів PDF
Тетяна Юріївна Киричок, Тетяна Євгенівна Клименко, Олександр Владиславович Рибак 33-42
Особливості застосування функцій належності типу 2 в системах нечіткої логіки PDF
Наталія Романівна Кондратенко 43-50
Редукція багатопозиційних задач і гібридизація критеріїв прийняття рішень PDF (English)
Вадим Васильович Романюк 51-59
Прогнозування фінансових ризиків з використанням наївного і доповненого деревом класифікаторів на основі байєсівських мереж PDF
Олександр Миколайович Терентьєв, Вікторія Едуардівна Кириченко, Наталія Олександрівна Связінська, Тетяна Іванівна Просянкіна-Жарова 60-68
Структура і властивості спрямовано закристалізованого сплаву системи Мо-8,7 Si-18 B PDF
Юрій Іванович Богомол, Ольга Ігорівна Попович, Маня Крюгер, Петро Іванович Лобода 69-76
Вплив абразивного інструмента і режимів різання при тонкому шліфуванні зносостійких ніке¬ле¬вих композитів на параметри шорсткості поверхонь тертя поліграфічних машин PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Петро Олексійович Киричок, Розалія Анатоліївна Хохлова 77-86
Застосування дискретного ортогонального методу вимірювання фази для визначення характеристик матеріалів ультразвуковим методом PDF (Русский)
Галина Анатоліївна Богдан, Анатолій Георгійович Протасов 87-93
Технологія ремонту дефектних ділянок діючого магістрального трубопроводу за допомогою паяно-зварних муфт PDF (Русский)
Григорій Семенович Тимчик, Олександр Олександрович Подолян 94-99
Похибки вимірювання аметропії та обсягу псевдоакомодації ока за зображенням світлової мікроплями на сітківці PDF
Ігор Генріхович Чиж, Олександр Олексійович Голембовський 100-107
Синтез люмінесцентних матеріалів на основі рідкісноземельних оксофторидів PDF
Сергій Володимирович Пилипко, Лариса Миколаївна Спасьонова, Микола Миколайович Племянніков 108-113
Спосіб керування морфологією катодного осаду на основі визначення електрохімічного опору процесу електроосадження міді PDF
Дмитро Юрійович Ущаповський, Ольга Володимирівна Лінючева, Маргарита Іванівна Донченко, Михайло Володимирович Бик, Андрій Сергійович Цимбалюк 114-121