Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Міжнародний науково-технічний журнал заснований у 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18963-775 ПР від 25 квітня 2012 року.

ISSN 1810-0546

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування;  матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми біології та біотехнології; проблеми енергозбереження; проблеми хімії та хімічної технології; теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Згідно з наказами МОН України: від 13.07.2015 р. № 747, від 07.10.2015 р.№ 1021 і від 09.03.2016 р. №241 журнал є фаховим з фізико-математичних, технічних, хімічних і біологічних наук.

Журнал включено до таких наукометричних баз: WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ та EBSCO.

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік (№ 1, 2, 5, 6 – технічні науки, № 3 – хімічні і біологічні науки і технології, № 4 – фізико-математичні науки).
Мова видання: українською, російською, англійською (змішаними мовами).

Засновник:  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус І, кімн 171-3 і 193-Б.
E-mail:  n.visti@kpi.ua та n-visti@kpi.ua


№ 1 (2016)

Зміст

Статті

Фільтри на базі резонаторів з близькими за частотою модами як елементи метаматеріалів PDF (Русский)
Михайло Юхимович Ільченко, Олександр Петрович Живков, Анатолій Тимофійович Орлов 7-14
Порівняння двовимірних образів за рівнем на базі косинусного перетворення і перетворення Aдамара PDF
Олександр Іванович Рибін, Сергій Миколайович Літвінцев, Ірина Олександрівна Сушко 15-22
Процеси радіаційного нагрівання й випаровування крапель та їх вплив на екрануючі властивості протипожежних водяних завіс PDF
Анатолій Григорович Виноградов, Олег Михайлович Яхно 23-30
Оцінка впливу зміни попиту споживачів на електричну потужність на нерівномірність добових графіків навантаження енергосистеми PDF (Русский)
Володимир Федорович Находов, Анатолій Ігорович Замулко, Мохаммад Ібрагим Аль Шарарі, Дарина Олександрівна Медінцева 31-39
Аналіз ефективності паралельних обчислень при захисті мультимедійних даних користувача у хмарних сховищах PDF (English)
Іван Андрійович Дичка, Семен Станіславович Широчин, Євгенія Станіславівна Сулема 40-46
Методика застосування теорії екстремальних значень для аналізу даних PDF
Михайло Захарович Згуровський, Петро Іванович Бідюк, Світлана Віталіївна Трухан 47-57
Швидка узгодженість за Кемені на основі пошуку по стандартних матрицях з мінімальною відстанню до усередненого експертного ранжування PDF (English)
Вадим Васильович Романюк 58-65
Низькотемпературне дифузійне фазоутворення в плівкових композиціях Pt/Fe і Pt/Au/Fe PDF
Ігор Анатолійович Владимирський 66-76
Cили різання при тонкому кубанітовому шліфуванні деталей зі зносостійких композиційних матеріалів на основі нікелю для друкарських машин PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Петро Олексійович Киричок, Розалія Анатоліївна Хохлова 77-83
Дифузійне титаноалітування нікелю з бар’єрним шаром (Ti,Zr)N PDF
Віктор Гаврилович Хижняк, Оксана Енгельсівна Дацюк, Ігор Іванович Білик, Мирослав Васильович Карпець 84-91
метод калібрування і корекції вихідних сигналів тривісного акселерометра PDF
Вадим Вікторович Аврутов, Сергій Володимирович Головач, Олександр Михайлович Сапегін, Максим Юрійович Хутко 92-98
Порівняльний аналіз ефективності видів намотки волокна чутливого елемента волоконно-оптичного гіроскопа в умовах зміни температури PDF
Сергій Вікторович Іванов 99-107
Геометрична смуга пропускання оптичного спектроаналізатора PDF
Валентин Георгійович Колобродов, Григорій Семенович Тимчик, Микита Сергійович Колобродов 108-116
Використання перетворення Гілберта для отримання додаткових інформативних ознак при імпульсному імпедансному контролі композиційних матеріалів PDF
Євген Федорович Суслов, Володимир Станіславович Єременко, Анатолій Георгійович Протасов, Жанна Онисимівна Павленко 117-123
Спосіб визначення RMS опромінення зображення протяжного джерела методом мікрофотометрії PDF
Ігор Генріхович Чиж, Олександр Олексійович Голембовський 124-130
Інгібування корозії цинку в концентрованих лужних електролітах комбінаціями органічних і неорганічних сполук PDF
Інна Сергіївна Погребова, Галина Іванівна Приходько 131-138