Author Details

Bidyuk, Petro, Навчально-нау­ко­вий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу” Націо­нального технічного університету Ук­раїни “Київський політех­нічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Ukraine